Zveřejnění záměru města na zřízení věcného břemene pro kanalizační přípojku na pozemku p. č. 1255/2 dle GP č. 2869-40/2021 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

You are here: