Zveřejnění zámeru města na zřízení věcného břemene na pozemky p. č. 3177 a 3192, v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

You are here: