Zveřejnění záměru města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 372/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, Rosenberg, kabel. smyčka NN“ spočívající v umístění distribuční soustavy – (zemní kabel NN,), za účelem jejího provozování, oprav a udržování distribuční soustavy

You are here: