Zveřejnění záměru města na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2504/1, 2505/1, 2505/19, 2645/1, 2645/2, 2645/3 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající v umístění distribuční soustavy – (zemní kabel NN, kabelové pilíře, sloup, včetně uzemnění), za účelem jejího provozování, oprav a udržování distribuční soustavy

You are here: