Zveřejnění záměru města na zřízení věcného břemene mezi městem Kunovice a EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno na pozemek p. č. 1967/1, 1967/2, 1967/3, 1967/4, 1967/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, ul. Husitská, kab. NN“ – spočívající v umístění distribuční soustavy, za účelem jejího provozování, oprav a udržování, distribuční soustavy

You are here: