Zveřejnění záměru města na pronájem pozemku parcelníč. 2418/2, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 570 ve střešní konstrukci v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště pro umístění telekomunikačního zařízení pro rozšíření vysokokapacitní internetové sítě v lokalitě Na Záhonech

You are here: