Zveřejnění záměru města na pronájem pozemků p. č. 170 a 171, jejichž součástí je stavba objektu čp. 1037 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště

You are here: