Zveřejnění záměru města na převod pozemku p. č. 3014/21 a části pozemků p. č. 3028 a p. č. 3030/4 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

You are here: