Záměr města na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 620/5, 620/6, 1255/2, 1255/3, 3849/154, 3011, 3013, 3014/1, 3014/2, 3014/7, 3014/8, 3014/9, 3014/10, 3014/12, 3014/19, 3964/113, 3964/114, 3964/146, 3964/148, 13,4 a 14/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

You are here: