Záměr města na výpůjčku místnosti s číselným označením 143 a spoluužívání společných prostor 140, 141, 138 a 139 na pozemku p. č. 2246 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště, jehož součástí je stavba č.p. 9 sportovní haly

You are here: