Záměr města na pronájem nemovité věci a to 2 šaten a WC čp. 9 v ul. Panská, který je součástí pozemku p. č. 2246 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

You are here: