Veřejná vyhláška Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č.j. UZSMV/BUH/946/2021-BUHM-Sed – řešení nedostatečně identifikovaného a neznámého vlastníka na pozemcích v k.ú. Kunovice u Uh.Hradiště

You are here: