Veřejná vyhláška Stavebního úřadu Kunovice č. j.: STU/4368-2l/KOU/SZ/384-2021 o uložení písemnosti – územního rozhodnutí pod č.j. STU/3590-21/KOU/SZ/384-2021 ze dne 07.09.2021 týkající se stavby:„Kunovice, Beníček, kab. NN”

You are here: