Veřejná vyhláška opatření obecné povahy odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu realizace stavby „Silnice l/55 Kunovice, průtah, dopravně – bezpečnostní opatření“

You are here: