Veřejná vyhláška odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního úřadu Uherské Hradiště – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II/498, II/495,III/05017, III/4991, III/4954 v obci Kunovice, v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště z důvodu stavební akce „Silnice I/55 Kunovice průtah, dopravně – bezpečnostní opatření“, OPRAVA KANALIZACE

You are here: