Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č.750/4 a 750/6 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající v umístění distribuční soustavy

You are here: