Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 620/8 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště, spočívající umístění plynovodní přípojky k RD čp. 584

You are here: