Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2395 a p. č. 2405/5 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště počívající v umístění distribuční soustavy

You are here: