Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 144/1 a 144/2 v k.ú. Kunovice u Uh.Hradiště

You are here: