Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na pronájem pozemku p. č. 25 o vým. 175 m2 jehož součástí je stavba čp. 359 – část nemovité věci – lékárny v přízemí uvedeného objektu a přilehlé zahrady p. č. 26/1 o výměře 64 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště | Město Kunovice

Veřejná vyhláška odboru hospodářsko správního – záměr města na pronájem pozemku p. č. 25 o vým. 175 m2 jehož součástí je stavba čp. 359 – část nemovité věci – lékárny v přízemí uvedeného objektu a přilehlé zahrady p. č. 26/1 o výměře 64 m2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště

You are here: