Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů – opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané MZE pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 (opatření v rámci kůrovcové kalamity)

You are here: