Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů – opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané MZe pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č. j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020

You are here: