Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů – opatření obecné povahy, kterým MZE rozhodlo o opatřeních odchylných od § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona (opatření v rámci kůrovcové kalamity)

You are here: