Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělstcí ČR, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané MZe ČR, č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019, ve znění OOP č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019

You are here: