Veřejná vyhláška MěÚ Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Kunovice a o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Kunovice

You are here: