Veřejná vyhláška Městského úřadu Uh. Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí – územní rozhodnutí č. UR 26/2020, akce „Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišťské nemocnici a. s.“

You are here: