Veřejná vyhláška Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru stavebního řádu a životního prostředí – sdělení účastníkům řízení ve věci odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby “Modernizace spalovny nemocničního odpadu v Uherskohradišťské nemocnici, a. s.”

You are here: