Veřejná vyhláška Krajského úřadu Zlínského kraje, č. j. KUZL 70779/2021 – Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích: I/55, I/50, I/50H

You are here: