Usnesení vlády č. 1031/2021 ze dne 18.11.2021 – Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců s účinností od 22. listopadu 2021

You are here: