Elektronická podatelna MěÚ Kunovice

Vážení občané,
pro zjednodušení a urychlení komunikace mezi Vámi a MěÚ slouží elektronická podatelna na adrese:

epodatelna@mesto-kunovice.cz

Datová zpráva  musí být opatřena platným elektronickým podpisem. Pokud je podání přílohou e-mailu, musí být elektronicky podepsán tento soubor ve formátu pdf, tedy konkrétní datová zpráva. Jinak se postupuje, jako by šlo o elektronické podání bez použití elektronického podpisu.

Elektronická podatelna je určena jen k příjmu datových zpráv určeného typu. Povolené typy formátů příloh jsou:  doc, docx, odt, rtf, xls, xlsx, txt, pdf, jpg, jpeg, png, tif, zip.

Datové zprávy jsou přijímány e-mailem  nebo osobně na CD, DVD a USB discích, dále na 3,5″ disketách zformátovaných pro některý ze systémů souborů (FAT, NTFS). V případě potřeby vzneste dotaz na naši ePodatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Informace o provozu elektronické podatelny


Lhůta pro vyřízení elektronicky podaných žádostí je stejná jako u tištěných.

Petice lze podat pouze v písemné podobě a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
Stížnosti lze podat i elektronicky a musí být podepsány platným zaručeným elektronickým podpisem
.

 

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany. Tyto nepodepsané zprávy však nesmí být posílány přes elektronickou podatelnu, protože ta nepodepsané zprávy nepřijímá, ale musí být zasílány na běžné emailové schránky.

 

Datové zprávy obsahující žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které nejsou opatřeny elektronickým podpisem zasílejte prosím na adresu:

 

Informace o elektronickém podpisu a jak lze tento certifikát získat, najdete na stránkách www.postsignum.cz nebo www.ica.cz

Informativní zprávy, které zasílá ePodatelna při zaslání datové zprávy na elektronickou adresu ePodatelny :

Zaslání automatické zprávy o přijetí podání

 • Dobrý den,
  Vaše podání ve věci “#věc#”, které jste #datum a čas# zaslal(a) na adresu
  e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
  podatelnou #datum a čas# přijato pod číslem jednacím #číslo jednací# do spisové služby.Děkujeme Vám za důvěru.
  Městský úřad Kunovice

 

Zaslání automatické zprávy o zamítnutí podání

 • Dobrý den,
  Vaše podání ve věci “#věc#”, které jste #datum a čas# zaslal(a) na adresu
  e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou
  podatelnou odmítnuto z důvodu  #duvod#.Děkujeme Vám za důvěru.
  Městský úřad Kunovice

 

Tato zpráva je vždy opatřena elektronickým podpisem.
Informuje Vás pouze o tom, zda Vaše podání bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
O způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude informovat zaměstnanec/kyně MěÚ,
který/á má ve věci Vašeho podání oprávnění jednat.

Případné další informace Vám budou poskytnuty na te.: 572 432 729