Závěrečný účet města Kunovice za rok 2018 – příjmy a výdaje k 31.12.2018

Ke stažení: Závěrečný účet města Kunovice k 31.12.2018 – příjmy a výdaje k 31.12.2018 Rozvaha k 31.12.2018 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 Příloha k 31.12.2018 Přehled o peněžních tocích k 31.12.2018 Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2018 Fin 2.12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018 Přijaté transfery Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření…

Město Kunovice zveřejňuje dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, seznam smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Kunovice pro rok 2016

Vystaveno dne: 3.06.2016 Sejmout dne:    3.06.2019 Ke stažení: Tabulka rozdělení účelových neinvestičních dotací  a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Kunovice pro rok 2016 Smlouva se spolkem ZM v Kč SHK Kunovice 450.000,- Občanské sdružení Kunovjan 200.000,- TJ Sokol Kunovice 50.000,- Snails Kunovice 500.000,- Občanské sdružení Handrlák 80.000,- Fotbal Kunovice, o.s. 500.000,- Tenisový klub Kunovice…

Zveřejnění smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Kunovice pro rok 2015

Město Kunovice zveřejňuje dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, seznam smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Kunovice pro rok 2015.   Vystaveno dne:11.06.2015 Sejmout dne:11.06.2018     Spolek                                             ZM v Kč SHK Kunovice                                   349.000,- Občanské sdružení Kunovjan             …