Veřejná vyhláška odboru správy majetku a životního prostředí – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2944/30, 2943/1 a 2942/25 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, Medeos, kabel NN“ spočívající v umístění distribuční soustavy – (zemní kabel NN), za účelem jejího provozování, oprav a udržování

Ke stažení: Veřejná vyhláška odboru správy majetku a životního prostředí – záměr města na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2944/30, 2943/1 a 2942/25 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště na akci „Kunovice, Medeos, kabel NN“ spočívající v umístění distribuční soustavy – (zemní kabel NN), za účelem jejího provozování, oprav a udržování Vystaveno…

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020

Ke stažení: Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 (nahrazení Přílohy č. 1) Příloha 1: Seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2. 1. až 2. 3. uvedená…

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy, kterým se se ruší opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019, ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 a ve znění opatření obecné povahy č. j. 63920/2019-MZE-16212 ze dne 6. 12. 2019

Ke stažení: Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR, odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů: Opatření obecné povahy, kterým se se ruší opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019, ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 a ve znění opatření obecné povahy č.…