Právní forma: Obec


Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.


Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, příp. výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek, stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 15 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu.


Podle § 2 odst. 2 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb. (obecní zřízení), a v souladu s § 29 odst. 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny byla obec Kunovice v okrese Uherské Hradiště s účinností od 1. listopadu 1997 určena městem.