1. Oficiální  název Město Kunovice
nám. Svobody 361
686 04 Kunovice
tel. 572 432 720
fax. 572 432 723
www.mesto-kunovice.cz
kunovice@mesto-kunovice.cz
2. Důvod a způsob založení Právní forma: Obec Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, příp. výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek, stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 15 a § 21 zákona o ob- cích a organizační řád obecního úřadu. Podle § 2 odst. 2 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb. (obecní zřízení), a v souladu s § 29 odst. 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny byla obec Kunovice v okrese Uherské Hradiště s účinností od 1. listopadu 1997 určena městem.
3. Organizační struktura Organizační schéma
4. Kontaktní spojení
Město Kunovice
nám. Svobody 361
686 04 Kunovice
telefon ústředna: +420 572 432 720
fax: +420 572 432 723
e-mail podatelna: kunovice@mesto-kunovice.cz
ID datové schránky: djzbz2k
5. Příjmový účet Komerční banka, a. s., pobočka Uherské Hradiště,číslo účtu: 12 62 67 21 /0100
6. IČ 00567892
7. DIČ CZ00567892
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce Rozpočet 2016
Rozpočet 2017

Rozpočet 2017 – Rozpočtové opatření č.1
Rozpočet 2017 – Rozpočtové opatření č.2
Rozpočet 2017 – Rozpočtové opatření č.3
Rozpočet 2017 – Rozpočtové opatření č.4
Rozpočet 2017 – Rozpočtové opatření č.5
Rozpočet 2017 – Rozpočtové opatření č.6
Rozpočet 2018
Rozpočet 2018 – Rozpočtové opatření č.1
Rozpočet 2018 – Rozpočtové opatření č.2
Rozpočet 2018 – Rozpočtové opatření č.3
Rozpočet 2018 – Rozpočtové opatření č.4
Rozpočet 2018 – Rozpočtové opatření č.5
Rozpočet 2018 – Rozpočtové opatření č.6
Rozpočet 2018 – Rozpočtové opatření č.7
Rozpočet 2019
Rozpočet 2019 – Rozpočtové opatření č.1
Rozpočet 2019 – Rozpočtově opatření č.2
Rozpočet 2019 – Rozpočtové opatření č.3
Rozpočet 2019 – Rozpočtové opatření č.4
Rozpočet 2019 – Rozpočtové opatření č.5
Rozpočet 2019 – Rozpočtové opatření č.6
Rozpočet 2019 – Rozpočtové opatření č.7
Rozpočet 2020
Rozpočet 2020 – Rozpočtové opatření č.1
Rozpočet 2020 – Rozpočtové opatření č.2
Rozpočet 2020 – Rozpočtové opatření č.3
Rozpočet 2020 – Rozpočtové opatření č.4
Rozpočet 2020 – Rozpočtové opatření č.5
Rozpočet 2021
Rozpočet 2021 – Rozpočtové opatření č.1
Rozpočet 2021 – Rozpočtové opatření č.2
Rozpočet 2021 – Rozpočtové opatření č.3
Rozpočet 2021 – Rozpočtové opatření č.4
Střednědobý výhled rozpočtu města Kunovice 2018 – 2022
Střednědobý výhled rozpočtu města Kunovice 2019 – 2023
Střednědobý výhled rozpočtu města Kunovice 2020 – 2024
Střednědobý výhled rozpočtu města Kunovice 2021 – 2025
9. Žádosti o informace Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

10. Příjem žádostí a dalších podání  Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky Opravné prostředky
12. Formuláře Formuláře stavebního úřadu, doklady, dary, dotace, příspěvky
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
14. Nejdůležitější předpisy  Nejdůležitější předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací  Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
17. Seznam organizací Mateřská škola
ZŠ U Pálenice
ZŠ Červená cesta
Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s.r.o.
18. Závěrečný účet města
19. Seznam smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí dle zákona č. 250/2000 Sb.
20. Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR
Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí
nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra Krušinová
tel.: +420 702 132 678
email: dolnipoolsavi@email.cz