Žádost o poskytnutí příspěvku

 

 

Žádost o byt

 

 

Žádost o umístění do Domu pro seniory v Kunovicích

 

 

Souhlas uchazeče o pracovní místo se zpracováním poskytnutých osobních údajů

 

 

Formuláře matriky

 

 

Formuláře stavebního úřadu

 

 

Formuláře územního plánování

 

 

Žádost o poskytnutí informace

dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Poplatek ze psa

 

Dary, příspěvky a dotace

 

Formuláře ke stažení k příměstskému táboru v termínu 09. – 13.08.2021

Prohlášení o bezinfekčnosti

Zdravotní potvrzení pro příměstský tábor