Vítání občánků

Z pravidla jednou za dva měsíce se koná v klenbovém sále Panského dvora slavnostní vítání nových občánků. Starosta Ing. Pavel Vardan nejprve přijme narozené děti do společenství občanů Kunovic. Následuje kulturní program a podpis do pamětní knihy, kterým rodiče stvrdí, že jsou jejich děti právoplatnými občany Kunovic.

Svatby

Snoubenci mají možnost požádat na matrice městského úřadu v Kunovicích buď o sňatek občanský, anebo si požádat o osvědčení k církevnímu sňatku v kostele. Žádá se vždy na  matrice v tom matričním obvodě, kde bude sňatek probíhat.

Občanský sňatek probíhá obvykle v klenbovém sále Panského dvora či v Agropenzionu Sádky, popř. na jiném vhodném místě (dle přání snoubenců). Pokud je sňatek mimo úřední místnost (tou je v Kunovicích klenbový sál) nebo v jiný den než je stanovený radou obce (sobota), platí se správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Další podrobnosti se snoubenci dozví na matrice (budova městského úřadu, dv. č. 2, paní Hana Kočířová).