Hlášení závad prostřednictvím mapového serveru

Pro zvýšení komfortu při hlášení závad v katastru města Kunovice zjištěných občany jsme se rozhodli zřídit možnost jejich hlášení pomocí mapového portálu. Jeho použití je určeno pro závady technického charakteru na majetku města či veřejném prostranství. Nahlášení probíhá za pomoci jednoduchého elektronického formuláře.
Po nahlášení závady bude oznamovatel emailem informován, kdo a jak zadaný problém řeší, či kam bylo jeho řešení postoupeno. Formulář umožňuje v mapě lokalizovat konkrétní místo, kde se závada vyskytuje, včetně zobrazení Google StreetView. Lze též přiložit fotografie příslušného místa. Vaše hlášení bude v mapě aplikace označeno a zůstane viditelné až do zpracování pověřenou osobou a předáním k vyřešení.

Stačí vyplnit jednoduchý interaktivní formulář:

Po otevření odkazu dole pod tímto popisem vyberete možnost “Přidat hlášení” a kliknutím do mapy můžete určit místo, ke kterému ke kterému se vztahuje vaše hlášení. Zadané místo  je možné změnit kdykoliv do odeslání hlášení. Ve formuláři se Vám ukáže pohled na zadané místo pomocí služby Google StreetView.
Ve formuláři je nutné vybrat kategorii hlášení a doplnit stručný popis. Pokud si přejete být informováni o průběhu řešení, můžete přidat svoji e-mailovou adresu.
Dále je možné připojit fotografie nahlášeného místa o maximélní velikosti 8 MB.
Po opsání kontrolního kódu a stisknutí tlačítka “Odeslat” se záznam uloží do databáze.
Správce aplikace, kterým je pověřená osoba MěÚ Kunovice, bude následně upozorněna e-mailem na nový požadavek.
Vložené hlášení bude v mapě viditelné až po zpracování správcem aplikace a problém bude předán k řešení.

Hlášení prosím využívejte pouze pro závady technického charakteru, problémy související s dodržováním pořádku hlaste přímo na městskou policii.

 

Hlášení závad – vstup zde