Provolba    572 432 720
   572 432 723
     
 Starosta  Ing. Pavel Vardan
 572 432 721
 Místostarostka   Mgr. Martina Kozelková
 572 432 720
 Místostarostka  Mgr. Marta Polášková
 572 432 720
 Tajemnice  Ing. Helena Vajdíková  572 432 724
 Sekretariát  Bc. Veronika Bubeníková  572 432 720
Odbor finanční
 Vedoucí  Ing. Eva Mrkvová
 572 432 715, 572 432 735
 Božena Smětáková  572 432 714
 Bc. Jana Panáčková  572 432 735
 Jitka Svobodová  572 432 716
 Petra Palečková  572 432 733
 Odbor hospodářsko správní
 Vedoucí  Bc. Ivana Škrášková  572 432 717
 Hana Kočířová  572 432 712
 Monika Dudová  572 432 711
 Mgr. Jaroslav Šiler  572 549 999
 Bc. Veronika Bubeníková  572 432 720
 Ing. Kateřina Růžičková  572 549 999
 Monika Kandrnálová
 572 549 999
 Jana Gálová  572 549 999
 Zdeněk Kučera  572 549 467
 Mgr. Dagmar Šiková, Dis.  572 549 467
 Jiřina Lapčíková  572 549 467
 Odbor správy majetku města a životního prostředí
 Vedoucí  Mgr. Helena Droppová
 572 432 732
 Mgr. Monika Pančochová  572 432 718
 Ing. Josef Krupa
 572 432 718
 773 834 950
 Mgr. Blanka Jurásková  572 432 732
 Stránský Květoslav – hřbitov  776 129 722
602 596 310
 Mgr. Blanka Jurásková – hřbitov  777 294 506
  Libor Vaškůj  702 248 167
  Ing. Jan Krčma – sběrný dvůr  724 536 668
 správce – sportovní hala  572 547 121
 Mgr. Jana Gráčiková – správkyně sportovní haly  725 048 891
 Holásek Josef – správce areálu JK  720 992 945
 Koupaliště  720 992 946
 Odbor investic a územního plánování
 Vedoucí  Ing. Milan Valouch  572 432 722
 Ing. Michal Gerža  572 432 729
 Markéta Omelková  572 432 731
 Josef Machynka  572 432 731
 Ing. Veronika Křivanová  572 432 731
Stavební úřad
 Vedoucí  Ing. Radek Horáček
 572 432 728
 Irena Koutná  572 432 727
 Městská policie
 Luboš Blaha  572 432 713
 724 078 339
 Petr Jankových  572 432 713
 724 078 327
 Dalibor Nosek  572 432 713
 724 439 163