ODBOR STAVEBNÍ
Ing. Radek Horáček

vedoucí stavebního úřadu

Irena Koutná

stavební úřad, silniční správní úřad

 

Vážení občané,

S ohledem na současnou situaci žádáme vstupující do prostor, aby si při jednání zakryli ústa a nos rouškou popř. respirátorem.

 

Stavební úřad MÚ Kunovice vykonává pro město Kunovice a obce Popovice, Podolí:

– působnost obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
 
Činnost stavebního úřadu:
– vydává povolení k umístění jakýchkoliv staveb v rozmezí stavebního zákona (č.183/2006 Sb.) tzv. územní řízení
– vydává souhlas a stavební povolení ke stavbám v rámci stavebního zákona a povolení jejich změn
– kolaudace povolených staveb a jejich změny užívání
– řízení o odstranění nepovolených staveb a údržba staveb
– státní stavební dohled
– sankce

 

Základní informace občanům o rozhodování v území, povolování a ohlašování staveb, terénních úprav a zařízení, jejich užívání a odstraňování.

 

TISKOPISY STAVEBNÍHO ÚŘADU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE…