Profil zadavatele slouží k uveřejňování informací o veřejných zakázkách a jejich dokumentů jako je písemná výzva, zadávací dokumentace, dodatečné informace atd.

Vstup na profil zadavatele města Kunovice