Investiční akce města podporované z ROP Střední Morava

 

99961984_5_rop_bar_podel_0

 

Areál jízdy králů Kunovice

 

Komunitní centrum Kunovice

Články z webových stránek Města Kunovice:

Součástí areálu Panského dvora v Kunovicích se nachází i budova staré Sýpky, která byla prohlášena v roce 1994 společně s celým komplexem za
nemovitou  kulturní památku. Nyní se pomalu mění v Komunitní centrum. Stavba je financována z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti NUTS II Střední Morava dotací ve výši 16 961 337 Kč, celkové náklady stavby včetně předprojektové a projektové přípravy představují
částku 23 026 015,91 Kč, přičemž rozdíl bude hrazen z rozpočtu města. Dokončení je plánováno  nejpozději na 30. května  2010.

ZAČALY DALŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE V PANSKÉM DVOŘE

 

sypka5W

Na přelomu loňského a letošního roku obdrželo město Kunovice dotaci na
realizaci akce Komunitní centrum, areál Panského dvora. Jedná se o
celkovou obnovu části areálu Panského dvora, a to zejména historického
objektu sýpky. Ta se nachází mezi hlavním areálovým komplexem a
stávajícím fotbalovým hřištěm.

Stavba je dvoupodlažní, v prvním nadzemním podlaží bude umístěna
městská knihovna a centrum pro matky s dětmi. V druhém bude sídlit –
kromě další části knihovny s čítárnou a možností připojení k internetu
– také kunovickými seniory dlouho očekávaný klub seniorů.

 

PROJEKT REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ – PANSKÝ DVŮR V KUNOVICÍCH

 

P1050142

Od března letošního roku probíhá v areálu Panského dvora pod názvem  Revitalizace veřejného prostranství – Panský dvůr regionu registrační číslo projektu CZ.1.12/2.2.00/02.00076 stavební akce hrazená z dotace v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.
Město Kunovice získalo dotaci z  Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na projekt pod názvem  Revitalizace veřejného prostranství – Panský dvůr Kunovice, prioritní osa 2.
Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst a podoblast podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území.

 

 

Pohled na prostranství se sadovými úpravami s atrakcemi a hřištěm pro petanque

 

PANSKÝ DVŮR OŽÍVÁ

Revitalizace

kunovice_tabule_1

V V těchto dnech  v Kunovicích probíhá I. etapa rekonstrukce Panského
dvora. Jedná se o rozsáhlý komplex pozdně renesančních budov v centru
města, který v minulosti sloužil jako hospodářský dvorec
lichtenštejnského panství. V roce 1995 byl Panský dvůr prohlášen
kulturní historickou památkou. Město Kunovice má s areálem dlouhodobé
záměry a proto v průběhu předchozích let postupně vykoupilo jeho
jednotlivé části od několika majitelů. Cílovým řešením je revitalizace
Panského dvora a jeho propojení do celkové koncepce řešení městského
centra.

2009_06_12_rev

Revitalizace veřejného prostranství – Panský dvůr Kunovice – snímek z průběhu stavebních prací