Tříkrálová sbírka 2021

Doufali jsme, že budeme moci s koledou přijít k Vašim dveřím. To nám situace bohužel nedovolí, ale tříkrálovou tradici v Kunovicích ani Covid nezastaví! Jen letos bude probíhat jinak.

Přispívat můžete několika způsoby:

  • do online kasičky na odkazu www.trikralovasbirka.cz,
  • bankovním převodem na účet Charity Uh. Hradiště 66008822/0800 – VS 77707031,
  • od 6. ledna do 22. ledna můžete přispět i do pokladniček přímo v našem městě. Pokladničky najdete v přízemí městského úřadu v Kunovicích a další označená pokladnička bude v zadní části farního kostela v Kunovicích.

Do schránek u Vašich domovů během ledna doručíme nejen pozdrav od Tří králů, který připraví žáci základní školy, ale také na veřejích zanecháme K+M+B 2021.

Děkujeme, že i v této nelehké době pomáháte.

Tým organizátorů sbírky v Kunovicích