Tělocvičná jednota Sokol Kunovice byla založena v roce 1893 a patří mezi nejstarší spolky a organizace v Kunovicích. Naším posláním je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je zejména k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Při uskutečňování těchto cílů se vychází z odkazů Miroslava Tyrše a Jindřicha Fugnera. Po útlumu za éry socialismu Sokol obnovil svou činnost v Kunovicích 25. 4. 1990. U jeho nového zrodu stáli br. Ruman a br. Horsák. Důležitým momentem bylo vrácení sokolských praporů, které nám přivezl br. Jerry Milam se svou rodinou z USA. Slavnostní předání proběhlo 12. července 1990.

N__zk___Tatry_2007_09_043_0

V současné době má Tělocvičná jednota Sokol čtyři oddíly:
– oddíl kondičního cvičení a aerobiku pro mladší ženy pod vedením ses. Kozelkové
– oddíl kondičního cvičení pro starší ženy pod vedením ses. Mléčkové
– basketbalový oddíl mužů pod vedením br. Ing. Pochylého
– turistický oddíl pod vedením br. Ovsíka a br. Lůčného.

Tělocvičná jednota Sokol Kunovice pořádá kromě pravidelného cvičení každoročně zájezdy, turistické vycházky a basketbalové turnaje. Je také hlavním pořadatelem úspěšné akce „Slet čarodějnic”. Podílí se na organizování kulturního a společenského života města, spolupracuje s tělovýchovnými, sportovními a dalšími zájmovými organizacemi.

Kontakt:
Jarmila Podškubková
Ve Strhanci 141, 686 04  Kunovice
Mobil: 737 325 528
E-mail: jarka@uh.cz