Občanské sdružení místní organizace. Nezisková organizace, samostatně hospodařící. Činnost je zaměřena především k uspokojování členů při sportovním rybolovu.

MRS, místní organizace KUNOVICE byla založena 9. ledna 1934 jako rybářský spolek “ŠTIKA” hospodařící na řece Olšavě a je součástí Moravského rybářského svazu.

V současné době působí v organizaci 980 členů, z toho 190 žáků do 15 let – jsou to především rybáři z měst Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Uherské Hradiště, ale i z ostatních obcí části regionu Moravské Slovácko.

Organizace prostřednictvím svých členů vykonává rybářské právo v jí svěřených rybářských revírech, podílí se na ochraně přírody a životního prostředí, na mimoškolní výchově dětí a mládeže na úseku rybářství. Dále rozvíjí a popularizuje rybářský sport.

 

Kontakt:
Moravský rybářský svaz o.s. místní organizace Kunovice
Na Bělince 1459, 686 04  Kunovice

 

Ing. František Kavka, předseda (tel. 608 776 682)

Ing. Miroslav Janáček (tel. 731 855 423)


E-mail: momrs.kunovice@tiscali.cz

http://www.momrs-kunovice.cz