Radioklub OK2KYD se sídlem v Kunovicích je občanské sdružení s právní subjektivitou. Sdružuje radioamatéry v aglomeraci Kunovic, Uherského Hradiště a přilehlých obcích.
Po ztrátě místa na pořádání klubovních setkání se scházíme v hospůdce u Kovaříka v Derfli. Setkání se konají jednou za čtrnáct dní, a to ve čtvrtek v 16.30 hod. Pokud je nutná domluva na závody, tak se členové sejdou častěji. Činnost v radioklubu je zaměřena na práci na KV a VKV pásmech.

 

Závody na KV:

1. Holyland contest v měsíci dubnu – navazování spojení S Izraelskými stanicemi.

2. RSGB IOTA contest v měsíci červenci – navazování spojení se stanicemi pracující z ostrovů na celém světě.

3. Asian contest v měsíci září – navazování spojení se stanicemi Z Asie.

4. OK, OM DX contest v měsíci listopadu – celý svět navazuje Spojení se stanicemi z OK a OM.

 

Závody na VKV:

1. Subregionální závod v měsíci březnu.

2. Subregionální závod v měsíci květnu.

3. Polní den v měsíci červenci.

4. VHF contest v měsíci září.

5. A1 contest v měsíci listopadu.

Dále se jednotlivý členové zúčastňují i jednotlivě různých závodů po celý rok a to různými druhy provozu např.: SSB, CW, RTTY , PSK , SSTV a podobně.

Odměnou za to jsou QSL-lístky, které si navzájem posíláme.

Velmi dobře se rozvíjí spolupráce s radioklubem OK2OBW z Uherského Brodu a základnou Žitková-Lokov.

 

Kontakt:
Petr Hrabinec
E-mail: petr.hrabinec@seznam.cz