Letecko-modelářský klub Blaník ( zkráceně LMK Blaník) byl založen na podzim roku 2004, modeláři z Uh. Hradiště a okolí.
V roce 2006 byl klub zaregistrován do Svazu modelářů České republiky pod názvem LMK Blaník Uherské Hradiště a fungoval takto do 3.11.2012, kdy byl restrukturalizován, název byl pozměněn na LMK Blaník a přestěhován také z Uherského Hradiště do Kunovic. 
V dubnu 2016 byla provedena přeregistrace klubu v souladu s novým občanským zákoníkem na LMK Blaník pobočný spolek a současně došlo ke změně sídla a předsedy klubu.
Klub má v současné době 11 členů a pravidelně pořádá anebo se zúčastňuje různých soutěží a akcí, například Odlétáme na prázdniny, setkání modelářů aj.
Členové klubu se aktivně zúčastňují modelářských akcí a soutěží v celém Zlínském kraji. 
Kontakt:

Ing. Vlastimil Zálešák 
LMK Blaník p.s.
Pekařská 863
686 04  Kunovice

Tel.: 602 528 993
E-mail: v.zalesak@email.cz
www.lmkblanik.cz