Seznam smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Kunovice pro rok 2016 dle zákona č. 250/2000 Sb.

Spolek                                             ZM v Kč

SHK Kunovice                                   349.000,-
Občanské sdružení Kunovjan           200.000,-
TJ Sokol Kunovice                               50.000,-
Snails Kunovice                                 400.000,-
Občanské sdružení Handrlák               60.000,-
Fotbal Kunovice, o.s.                          500.000,-
Tenisový klub Kunovice                        60.000,-
Slovácký aeroklub – Odlétáme             80.000,-
Slovácký aeroklub – činnost                50.000,-
Římskokatolická farnost                       80.000,-
TJ Kunovice odd. st. tenisu                130.000,-
FS Lintava                                            60.000,-
Občanské sdružení Kunovjan
– návratná fin. výpomoc                    300.000,-