Zóna se nachází v oblasti mezi stávajícím obchvatem komunikace I/50, Lesoparkem a prodloužením ul. Průmyslová v Uherském Hradišti.

Plocha průmyslové výroby V 2 je určena pro umisťování průmyslové výroby, stavební výroby a skladových areálů, které mají velké nároky na dopravu materiálů a jejich negativní účinky nepřesahují hranice příslušných areálů.

Dopravní obslužnost není v současné době zajištěna. V současné době se zpracovává dokumentace na prodloužení komunikace ul. Průmyslová v Uherském Hradišti s napojením na nově budovaný obchvat I/55.

V předmětné lokalitě se nenacházení žádné inženýrské sítě, mimo hlavní kanalizační řad na ČOV Uh. Hradiště.

Všechny pozemky v dané lokalitě určené k zástavbě jsou ve vlastnictví fyzických osob.

5