Zóna se nachází v přímé návaznosti na stávající areál firmy Slovliker s.r.o., závod Kunovice, u silnice I/50 v Kunovicích.

Plocha průmyslové výroby V 2 je určena pro umisťování průmyslové výroby, stavební výroby a skladových areálů, které mají velké nároky na dopravu materiálů a jejich negativní účinky nepřesahují hranice příslušných areálů.

Dopravní obslužnost je zajištěna vybudováním vlastního sjezdu z komunikace I/50 v Kunovicích.

V bezprostřední blízkosti předmětné lokality jsou dostupné veškeré inženýrské sítě.

Všechny potřebné pozemky jsou ve vlastnictví fyzických osob.

4