Zóna se nachází v bezprostřední blízkosti před firmami RAMET C.H.M. a.s. a EVEKTOR a.s. v Kunovicích.

Plocha průmyslové výroby V 2 je určena pro umisťování průmyslové výroby, stavební výroby a skladových areálů, které mají velké nároky na dopravu materiálů a jejich negativní účinky nepřesahují hranice příslušných areálů.

Dopravní obslužnost je zajištěna vybudováním sjezdu ze stávající místní komunikace ul. Letecká v Kunovicích.

Danou lokalitu je možno napojit pouze na stávající vedení VN. Ostatní inženýrské sítě nejsou dostupné.

Předmětné pozemky jsou z části ve vlastnictví města Kunovice a z části ve vlastnictví fyzických osob.