Zóna se nachází severně od areálu starého závodu Let Kunovice, mezi stávající letištní plochou a vlečkou ČD do areálu Leteckých závodů a.s. Kunovice.

Plocha průmyslové výroby V 2 je určena pro umisťování průmyslové výroby, stavební výroby a skladových areálů, které mají velké nároky na dopravu materiálů a jejich negativní účinky nepřesahují hranice příslušných areálů.

Dopravní obslužnost není zajištěna, nutnost vybudování vlastní obslužné komunikace z místní komunikace ul Na Záhonech, Kunovice. V budoucnu možno přímo napojit na zamýšlený západní obchvat města Kunovice.

V blízkosti předmětné lokality se nenacházejí žádné inženýrské sítě.

Všechny pozemky jsou v současné době ve vlastnictví fyzických osob.

3